ЈПШ Српске шуме Републике Српске, шумско газдинство ВИСОЧНИК
  • узгој, заштита и експлоатација шума, лов и риболов

  • Grad: Han Pijesak
  • Ulica: -
  • Telefon: 057/557-214, 557-227, 557-212, 557-239, 557-315