INTERCLEAN d.o.o.
 

  • preduzeće za proizvodnju i posredovanje, usluge i export-import

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Kojića put 4
  • Telefon: 051/379-300, 051/379-301
  • E-mail: interclean@blic.net