ARKA-PRESS 

  • Izdavačko-štamparsko preduzeće

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Hamdije Čemerlića 43
  • Web: http://www.arka.ba
  • Telefon: 033/720-841;033/587-000
  • E-mail: arkapress@gmail.com