GFK GROUP 

  • Centar za istraživanje tržišta i javnog mijenja

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Skenderija 44
  • Web: http://www.gfk.com
  • Telefon: 033/550-300
  • E-mail: info.bosnia@gfk.com