GRADSKA PIVNICA CITADELA




  • Ugostiteljstvo

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Kralja Alfonsa XIII 2
  • Telefon: 051/226-811, 051/226-807, 051/226-812, 051/226-800, 051/226-815