SANOFI AVENTIS GROUPE
  • Farmaceutska kompanija

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Fra Anđela Zvizdovića 1/VIII
  • Telefon: 033/270-030, 033/295-519