RADIŠA DOO
  • Izgradnja i održavanje objekata niskogradnje i komunalne djelatnosti

  • Grad: Bijeljina
  • Ulica: Stefana Dečanskog aneks E-10
  • Telefon: 055/ 240 790
  • E-mail: radisadoo@teol.net