GENEX D.O.O 

  • MIKSERI ,PUMPE I MIKSER PUMPE,PRODAJA,SERVISIRANJE I REZERVNI DIJELOVI

  • Grad: Grude
  • Ulica: Fra.G.Grubišića 17
  • Web: http://www.genex-gr.info
  • Telefon: 039/661-511
  • E-mail: genex@tel.net.ba