HP INVESTING
  • PROIZVODNJA AGREGATA,BETONA I BETONSKIH PREFABRIKATA,NISKOGRADNJA,GRAĐEVINARSTVO

  • Grad: Mostar
  • Ulica: Bišće Polje bb
  • Telefon: 036/577-009;577-328;577-024
  • E-mail: hpinvest@bih.net.ba