EKIN d.o.o.




  • Preduzeće za trgovinu na veliko i malo, prevoz i usluge,aluminijski profili,pvc profili,mašine,prateći materijal,prevoz

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Butmir , Ilirska 90
  • Web: http://www.ekindoo.com
  • Telefon: 033/781 620,781 621,061/488 744
  • E-mail: ekindoo@bih.net.ba