VENTCOMMERCE DOO
  • trgovina na veliko i malo, klimatizacija i rashladni uređaji

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Marka Marulića 2/VI
  • Telefon: 033/ 643-751;