POLIKLINIKA MIMO MEDICAL
  • zdravstvena ustanova-izdavanje ljekarskih uvjerenja i sanitarni pregledi

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Azize Šaćirbegović 80
  • Web: http://www.mimomedical.com
  • Telefon: 033/720 700
  • E-mail: mimo.medical@yahoo.com