BOR BANKA DD
  • BANKE I OSTALE FINANSIJSKE INSTITUCIJE

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Obala Kulina bana 18
  • Web: http://www.borbanka.ba
  • Telefon: 033/ 278-529; 033/ 278-527; 033/ 278-528; 033/ 278-544
  • E-mail: borbanka@bih.net.ba