ZTC BANJA KULAŠI DOO
  • Centar za fizijatriju, rehabilitaciju i zdravstven turizam

  • Grad/Mjesto: Prnjavor
  • Ulica: Kulaši bb
  •  http://www.banjakulasi.com
  • Telefon: 051/666 101,666 135, 993 640
  • info@banjakulasi.com