KJU PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE
  • Savjetovalište

  • Grad/Mjesto: Sarajevo
  • Ulica: Avdage Šahinagića 14/II
  •  http://www.porodicnosa.ba
  • Telefon: Centrala: 033/ 572-050; Direktor: 033/ 572-051; info:033/ 209-112
  • savsar2001@yahoo.com