ĆOSIĆPROMEX DOOĆOSIĆPROMEX d.o.o. je društvo za proizvodnju, unutarnju i vanjsku trgovinu i usluge. Specijalizovano je, prije svega, za realizaciju poslova u brodogradnji, građevinarstvu, izradi i montaži lakih i teških matalnih konstrukcija, pružanju usluga u turizmu i trgovini, sa preko 500 uposlenih.
Od 1996. godine djeluje na prostoru BIH, kao i na međunarodnom tržištu.
Osnovne djelatnosti ĆOSIĆPROMEXA su metalogradnja, zavarivanje te izvođenje građevinskih radova niskogradnje i brodogradnje.


  • DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU I USLUGE

  • Grad: Usora
  • Ulica: ŽABLJAK bb
  • Web: http://www.cosicpromex.ba
  • Telefon: 032/891-456 CENTRALA, 032/891-177 DIREKTOR 032/891-111 MOTEL SPLIT