Bosmal CityCenter
  • Preduzeće za građevinarstvo, konsalting, inžinjering, trgovinu i usluge

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Milana Preloga bb
  • Web: http://www.bosmal.com
  • Telefon: ++387 33 715 000