UNION-BRČIĆ D.O.O.Preduzeće je osnovano 1996. godine sa sjedištem u Lončarima.
Osnovna djelatnost je bila prevoz putnika u domaćem i međunarodnom saobraćaju.
Povoljan geografski položaj na kojem smo locirani omogućio je razvoj i drugih djelatnosti kao što su: trgovina, ugostiteljstvo i farmacija.
Evropski kvalitet usluga i povoljne cijene su ono što nas vodi u našem poslovanju.