ZU HOLI-DENT
  • ZDRAVSTVENA USTANOVA

  • Grad/Mjesto: Banja Luka
  • Ulica: Simeuna Đaka 36
  •  http://www.holi-dent.com
  • Telefon: 051/216-130,065/080-008
  • info@holi-dent.com

Istaknute firme