ČAJEVIĆ KOMERC D.O.O.

DRVNA INDUSTRIJA

ČARA DOO

Građevinarstvo, usluge i trgovina

  • Grad/Mjesto: Travnik
  • Ulica: Erika Brandisa 2
  • Telefon: 030/511-916
  • Mobitel: 061/138-310
  • Fax: 061/140-931 betonara
  • E-mail: grupcara@ih.net.ba