O nama

Osnovna djelatnost naše firme je poslovno izdavaštvo na teritoriji Bosne i Hercegovine. Naša redakcija je pokrenula mnoga visokotiražna specijalizovana poslovna izdanja kao što su: Telefonski-Telefax Imenik BiH, Telefonoteka, Poslovni Imenik BiH, 300 najuspješnijih firmi u BiH, Katalog Poslovnog Imenika BiH, kao i odgovarajuće elektronske publikacije na CD-u, te prateća internet izdanja za navedene naslove.

Poslovna strategija koju koristimo je direktni marketing i direktna prodaja. Posredstvom tih poslovnih strategija izdavač Poslovnog Imenika Bosne i Hercegovine potpuno samostalno organizuje svoje komercijalne i marketinške aktivnosti, kao i pripremu, te uređivanje i publikovanje svih svojih poslovnih izdanja.

Navedeni poslovni koncept formirao je i našu misiju kao aktivno i permanentno ažuriranje baze podataka privrednih subjekata sa cjelokupne teritorije Bosne i Hercegovine, čineći sve te poslovne podatke objedinjene na jednom mjestu, te brzo i lako dostupne svim poslovnim subjektima kao i civilnim licima u BiH, regionu i šire.

Naša vizija je da zauvijek očuvamo renomirano mjesto u poslovnom izdavaštvu na teritoriji Bosne i Hercegovine, prepoznatljivo prvenstveno po kvalitetu, rokovima i cijenama usluga. Da bi to kontinuelno postizali, orijentisali smo se da poslujemo u korak s razvojem savremenih tehnologija kako bi iz godine u godinu postizali rast kvaliteta naših poslovnih izdanja, te iz dana u dan širimo mrežu naših korisnika i oglašivača. Prema zahtjevima tržišta spremni smo pokretati nova poslovna izdanja kao što su specijalizove brošure, posebni stručni dodaci, te periodični i mjesečni bilteni i časopisi.

Telekom – BL, Banja Luka

Istaknute firme