Poslovni Imenik BiH - Elektronsko izdanje CD

 

U odnosu na online, a posebno na štampano izdanje, Poslovni Imenik Bosne i Hercegovine - Elektronsko izdanje, nudi mnoge prednosti. Navedene prednost su naročito izražene kod pretraživanja i sortiranja sadržaja, jer omogućava pretragu po svim parametrima pojedinačno, kombinovane pretrage na dva ili više načina te snimanje i čuvanje pretraga.

Baza podataka  Elektronskog Imenika BiH se osvježava svakodnevno i dopunjava novim informacijama vezanim za postojeće i nove firme ili institucije.

 

Za svaku firmu ili instituciju u bazi postoje osnovni podaci:

Naziv firme ili institucije 
- Podaci o djelatnosti firme ili institucije
- Adresa firme ili institucije: ulica, broj, mjesto, poštanski broj, entitet i tel. i pozivni broj
- Brojevi telefona, telefaxa, e-mail adrese

- Web adrese firme ili institucije

Kupovinom elektronskog izdanja i unosom Vaše firme u bazu, ostvarujete pravo na upis i objavu podataka u izdanjima Poslovnog Imenika Bosne i Hercegovine (internet i elektronsko izdanje),kao i pravo na besplatno redovno ažuriranje, izmjene ili dopune Vaših podataka preko interneta u trajanju jednogodišnje pretplate.

Vjerujemo da će Vam ovo Elektronsko izdanje Poslovnog Imenika BiH omogućiti da sve podatke neophodne za svakodnevnu komunikaciju lako pronalazite i na taj način stupite u poslovni kontakt postojećih pravnih subjekata u Bosni i Hercegovini.

Istaknute firme