GEOSONDA DOO
  • GEOLOŠKO ISTRAŽIVANJE I BUŠENJE BUNARA,ISTRAŽIVANJE,ISTRAŽNA I STRUKTURNA BUŠENJA,GEOTEHNIČKO BUŠENJE,ISPITIVANJE TERENA,UGRADNJA GEOSONDI,POSEBNI GRAĐEVINSKI RADOVI

  • Grad: Teslić
  • Ulica: Aleksandra Rakovića,Trg bb
  • Web: http://www.geosonda.com
  • Telefon: 053 433 288,065 520 713
  • E-mail: geosonda@gmail.com