SIMETRAL DOO
  • PREDUZEĆE ZA GRAĐEVINSKE INSTALACIJE

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Bosanskihn Gazija 33
  • Web: http://www.simetral.ba
  • Telefon: 033 626 434,033 627 955,063 771 190
  • E-mail: simetral.doo@bih.net.ba