VIZ ZAŠTITA DOO
  • PRODAJA I SERVIS VATROGASNE OPREME I APARATA,HIDRANSKE OPREME,OPREME ZA PROTIVPOŽARNU ZAŠTITU,SISTEM ZA DOJAVU POŽARA,GROMOBRANSKE INSTALACIJE,USLUGE ISPITIVANJA ZAŠTITE NA RADU,ZAŠTITE OD POŽARA,MJERA EKOLOGIJE I RUDARSTVA

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Put srpskih branilaca 15H
  • Web: http://www.viz.ba
  • Telefon: 051/366-046,051/217-114,051/928 233,049/214-855PJ Brčko
  • E-mail: vzastita@blic.net