LEŽAJ TRADE DOO
  • TRGOVINA LEŽAJEVIMA

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Stupska 21a
  • Web: http://www.lezajtrade.com
  • Telefon: 033 764 890,033 764 891,061 321 870
  • E-mail: lezaj@bih.net.ba