MM PLAŽA - UR PLAŽA-PRENOĆIŠTE I RESTORAN
  • UGOSTITELJSTVO I HOTELIJERSTVO

  • Grad: Bihać
  • Ulica: Nerkeza Smailagića bb
  • Web: http://www.mm-plaza.com
  • Telefon: 037 310 250,061 460 370
  • E-mail: info@mm-plaza.com