JP ŠUME RS,AD SOKOLAC ŠG
  • UZGOJ,ZAŠTITA I EKSPLOATACIJA ŠUMA

  • Grad: Prijedor
  • Ulica: Vožda Karađorđa 4/2
  • Telefon: 052 243 121,052 243 122,052 243 761,052 243 751,052 231 368
  • E-mail: prijedor@sumers.org