JP ŠUME RS,AD SOKOLAC ŠG
  • UZGOJ,ZAŠTITA I EKSPLOATACIJA ŠUMA

  • Grad: Šipovo
  • Ulica: Prve šipovačke brigade 1
  • Web: http://www.sggorica@sume.org
  • Telefon: 050/371 197,371 230,371 42 ,371 250,371 330
  • E-mail: sggorica@sume.org