JP ŠUME RS AD SOKOLAC ŠG BIRAČ
  • UZGOJ,ZAŠTITA I EKSPLOATACIJA ŠUMA

  • Grad: Vlasenica
  • Ulica: Njegoševa 1
  • Web: http://www.sumers.org
  • Telefon: 056/490 310,490 312,490 311,490 313,490 317,733 948
  • E-mail: birac@sumers.org