NUR TRANS DOO
  • PREDUZEĆE ZA UNUTRAŠNJI I SPOLJNI TRANSPORT ROBA I OPASNIH TVARI(ADR)UVOZ I IZVOZ

  • Grad: Derventa
  • Ulica: Lug bb
  • Telefon: 053/321 740,321 750,321 751,321 741
  • E-mail: nurtrans9@gmail.com