ŠKREBIĆ COMPANI
  • PROIZVODNJA GORNJIH DOJELOVA OBUĆE

  • Grad: Teslić
  • Ulica: Krajiški put bb
  • Telefon: 053/410-400, 410-401
  • E-mail: skrebic@teol.net