USZ DOM ZA STARE I NEMOĆNE VITALIS
  • DOM ZA STARA I IZNEMOGLA LICA I SANITETSKI PREVOZ PACIJENATA

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Vinka Šamarlića 33
  • Web: http://www.vitalis.ba
  • Telefon: 033/637 662 Dom za stara lica
  • E-mail: info@vitalis.ba