ZU SPECIJALISTIČKI CENTAR AVALA
  • OPŠTA MEDICINSKA PRAKSA,SPECIJALISTIČKA MEDICINSKA PRAKSA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

  • Grad: Laktaši
  • Ulica: Cara Dušana 97
  • Web: http://www.avala.sc.com
  • Telefon: 051/925 666,925 667,925 668
  • E-mail: info@avala.sc.com