AGREKS DOO
  • PROIZVODNJA SVIH VRSTA STOČNE HRANE ,PROIZVODNJA JEDNODNEVNIH PILIĆA LAKE LINIJE,PROIZVODNJA 18 NEDELJNIH KOKA NOSILJA,JAJA,ZASTUPNIK ZA BIH"LOHMAN",TRGOVINA NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA

  • Grad: Donji Žabar
  • Ulica: Nikole Tesle 39
  • Web: http://www.agreks.org
  • Telefon: 054/875 111,875 121,875 222
  • E-mail: office@agreks.org