STOMATOLOŠKA ORDINACIJA SARAJ DENT
  • STOMATOLOŠKE USLUGE,NAJSAVREMENIJA TEHNOLOGIJA U POPRAVCI ZUBA I DIGITALNOJ TEHNOLOGIJI

  • Grad: Sarajevo
  • Ulica: Zmaja od Bosne-Importanne Centar 7/III
  • Web: http://www.sarajdent.com
  • Telefon: 062/824 862,060/32 27 460
  • E-mail: info@sarajdent.com