IBRA DOO
  • PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,ISPITIVANJE MATERIJALA BEZ REZANJA, TOPLO POCINČAVANJE,ZAVARIVANJE,VODA,GRIJANJE,TRGOVINU I USLUGE

  • Grad: Tuzla
  • Ulica: Husinskih rudara bb
  • Web: http://www.ibra.ba
  • Telefon: 035/397 256,397 258,397 252,397 254
  • E-mail: ibratuzla@hotmail.com