OBNOVA KOP DOO
  • GRAĐEVINARSTVO,USLUGE GRAĐEVINSKIM MAŠINAMA,ISKOPI,GRAĐENJE KUĆA,PUTEVA,PREVOZ

  • Grad: Doboj Istok
  • Ulica: Stanić Rijeka bb
  • Telefon: 035/724 050
  • E-mail: obnova_grimig@bih.net.ba