TURISTIČKA ORGANIZACIJA GRADA PRIJEDOR
  • TURIZAM,RAZVOJ I UNAPREĐENJE TURISTIČKE DJELATNOSTI I PROMOCIJA TURIZMA,VODIČ KROZ KULTURNA DEŠAVANJA I MANIFESTACIJE KOJE SE ODRŽAVAJU TOKOM GODINE U GRADU PRIJEDORU

  • Grad: Prijedor
  • Ulica: Akademika Jovana Raškovića 18
  • Web: http://www.visitprijedor.com
  • Telefon: 052/243 030,243 031
  • E-mail: info@visitprijedor.com