PILOTINA DOO
  • OPREMANJE MARKETA, BUTIKA, SKLADIŠTA RASHLADNE KOMORE OD PANELA S NOVIM RASHLADOM. PRODAJA RASHLADA, PANELA, POLICA, KRPE, KOLICA, ULAZNE RAMPE, RASHLADNE VITRINE SVIH DIMENZIJA. POLUPROIZVODNJA I REPARIRANJE VITRINA

  • Grad: Grude
  • Ulica: Pilotina bb
  • Telefon: 039/672-365, 672-435
  • E-mail: pilotina@tel.net.ba