TURISTIČKA ORGANIZACIJA REPUBLIKE SRPSKE
  • RAZVOJ,UNAPREĐENJE I PROMOCIJA TURIZMA

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Bana Milosavljevića 8
  • Web: http://www.turizamrs.org
  • Telefon: 051/231 670,229 721,229 720
  • E-mail: tors@teol.net