ETNO AVLIJA MAČKOVAC
  • RESTORAN-USLUGE UGOSTITELJSTVA,KULTURNO HISTORIJSKO NASLIJEĐE,ZAVIČAJNI MUZEJ,NACIONALNI PARK,IZLOŽBENI PAVILJON

  • Grad: Banovići
  • Ulica: Hrvatska brana,Mačkovac bb
  • Web: http://www.etnoavlija-mackovac.com
  • Telefon: 035/880 920
  • E-mail: info@etnoavlija-mackovac.com