KRČMA ZDRAVO LAV SP
  • UGOSTITELJSTVO-SVE VRSTE HRANE I PIĆA,DOMAĆI AMBIJENT

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Kralja Petra II Karađorđevića 105
  • Telefon: 051/315 400
  • E-mail: krcmazdravolav@gmail.com