FTA-FIRST TRADING AGENCY
  • AGENCIJA ZA POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU,RAD U SLOVAČKOJ INDUSTRIJI

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Prote Nikole Kostića 1a
  • Web: http://www.fta.ba
  • E-mail: info@fta.ba