MARKOTA DOO
  • Centralni servis Končar-kućanskih aparata u BiH, servis Bosch-Siemens, prodaja rezervnih dijelova za kućanske aparate

  • Grad: Posušje
  • Ulica: Rastovača polje 28
  • Telefon: 039/681 480
  • E-mail: markota@tel.net.ba