NISKOGRADNJA MARJANOVIĆ
  • IZVOĐENJE RADOVA U NISKOGRADNJI I HIDROGR,RADOVI NA IZGRADNJI PUTEVA I OBJEKATA NA PUTEVIMA,REGULACIJA VODENIH TOKOVA,PROIZVODNJA ASFALTA I BETONA,LICENCA ZA RADOVE U VISOGR.RADOVI U OBLASTI RUDARSTVA,USLUŽNI TRANSPORT PUTNIKA U MEĐUNAR.SAOBRAĆAJU

  • Grad: Prijedor
  • Ulica: Zanatska bb
  • Web: http://www.niskogradnja-marjanovic.com
  • Telefon: 052/241 411,241 412,PJ. Gomjenica-372 112 Mehanizacija i betonara
  • E-mail: info@niskogradnja-marjanovic.com