RDM RADUKIĆ DOO
  • PROIZVODNJA MAŠINSKIH ELEMENATA I DIJELOVA,NAJZASTUPLJENIJA JE PROIZVODNJA KOMPONENTI ZA AUTOMOBILSKU INDUSTRIJU

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Srpskih Sokolova 18
  • Telefon: 051/325 000
  • E-mail: radukicd@blic.net