EURO-METALI DOO
  • TRGOVINA NA VELIKO I MALO PROIZVODIMA I POLUPROIZVODIMA CRNE METALURGIJE

  • Grad: Doboj Jug
  • Ulica: Sarajevska 17
  • Web: http://www.eurometali.ba
  • Telefon: 032/692 640,692 641
  • E-mail: eurometali@bih.net.ba