BIDAGO DOO
  • PRODAJA STOMATOLOŠKIH I ZUBOTEHNIČKIH MATERIJALA I OPREME

  • Grad: Banja Luka
  • Ulica: Gavrila Pricipa 24
  • Telefon: 051/460 788,462 938
  • E-mail: bidago@inecco.net