UNIVERZITET BIJELJINA
  • VISOKO OBRAZOVNA USTANOVA

  • Grad: Bijeljina
  • Ulica: Pavlovića put bb
  • Web: http://www.ubn.rs.ba
  • Telefon: 055/350 150,355 501,355 500,351 222,351 101,350 150
  • E-mail: info@ubn.rs.ba